الزام به تنظیم سند

امروزه با توجه به مشکلات اقتصادی و روند افزایشی قیمت ملک و خودرو ، اکثر اختلافاتی بین فروشندگان و خریداران در مبایعه نامه ها رخ می دهد . چراکه افراد پس از فروش اموال خود و بدلیل افزایش روزانه قیمتها در بازار مسکن و خودرو و نیز فروشندگان به لحاظ عدم تبدیل به احسن در فروش اموال خویش و دلیلی برای فسخ مبایعه نامه خود داشته باشند ، در انتقال سند به نام خریدار تعلل کرده و سعی در فسخ آن هستند . بنابراین مشکلاتی در این راستا همچون الزام به تنظیم سند رسمی رخ می دهد و همچنین در مبایعه نامه های پیش فروش واحد های آپارتمانی با عنایت به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری ، سازندگان و فروشندگان در این امر ناتوان بوده و در پی فسخ معامله هستند و خریداران نیز بدلیل پایین آمدن ارزش ریالی و عدم ناتوانی در خرید و یا پیش خرید ملک و یا واحد ، چاره ای جز ، تقاضای خواندگان یا همان فروشندگان به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند ندارند . لذا در بازار افزایشی کنونی ، اکثرا فروشندگان از ایفای تعهدات خویش امتناع نموده و سعی در فسخ مبایعه نامه را دارند.

اطلاعات بیشتر

قابل توجه است که در این امور از وکلای متخصص ما مشاوره و یا خدمات وکالتی را در جهت تحقق اهداف حقوقی خویش، کسب نمائید.

خلع ید

از جمله دعاوی که در امور ملکی مرسوم هست و غالبا بدلیل عدم تراضی بین متصرف و مالک طرح دعوی می شود دعوی خلع ید می باشد .
لذا شما برای پیشبرد در اهداف حقوقی خویش می بایست با یکی از وکلای منتخب و با تجربه ما در اجرای امور حقوقی خود همراه بوده تا در احقاق حقوق شما سهیم باشیم .
دعوی خلع ید به لحاظ حقوقی ، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند.

اطلاعات بیشتر

لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد.

تخلیه

دعوی که اکثرا بین موجر و مستاجر اتفاق می افتاده و از طرف موجر طرح دعوی می شودد دعوی تخلیه می باشد که مالک مال غیر منقول ، علیه شخصی که در گذشته با رضایت و اذن مالک در ملک وی تصرف داشته است ، اینک دعوای تخلیه ملک را مطرح می نماید . لذا دعوی تخلیه از مهم ترین مصادیق ، دعوی میان موجر و مستاجر است و زمانی رخ می دهد که مدت اجاره ی مستاجر به پایان رسیده و مستاجر از تخلیه ملک امتناع می ورزد . در این حالت موجر می تواند درخواست تخلیه ملک مورد اجاره را نماید . لذا با درخواست موجر ، مرجع رسیدگی کننده دستور فوری تخلیه را صادر می نماید . همچنین در خصوص تنظیم اظهارنامه در جهت تخلیه ملک ، باید اظهار داشت که برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نمی باشد و صرف انقضای مدت قرارداد اجاره برای این موضوع کفایت می کند.

اطلاعات بیشتر

لازم است شما برای تحقق مسیر حقوقی خویش با وکلای مجرب ما در ارتباط باشید و از خدمات ارزنده حقوقی آنها بهره مند شوید .

افراز و تقسیم

آِیاشما تاکنون امور ملکی و ثبتی خود را با وکلای مجرب ما در میان گذاشته اید ؟

وکلای مجرب  وکیلیو می توانند شما را در این امور یاری کرده و همراه شما در احقاق حقوق شما باشند .

در ابتدا تعاریفی را در مورد افراز ، تقسیم و تفکیک اشاره کرده و سپس به نحوه رسیدگی این امور و تفاوت های آنها اشاره خواهیم کرد . چنانچه نکات قابل ابهامی برای شما ایجاد گردد می توانید با وکلای ما تماس بگیرید .

تعریف افراز:

افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا به تعبیری دیگر افراز عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان .

تعریف تقسیم:

تقسیم اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن. مثلا هرگاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل اموال منقول وغیر منقول می شود ولی در این موارد اصطلاح تقسیم ترکه بکار برده می شود نه افراز یا تقسیم

اطلاعات بیشتر

ثبت درخواست وکالت

 

تایید

مشاوره حقوقی ملکی