پروژه های برتر با امکان اخذ پاسپورت ترکیه

مجتمع مسکونی KONUT استانبول

استانبول/ ترکیه

شروع از 949.000 لیر ترکیه

باشاک شهیر

کد: 1304

آپارتمان های QUEEN استانبول

استانبول/ ترکیه

شروع از 1.000.000 لیر ترکیه

مجیدیه کوی

کد: 1303

touran

پروژه Torun Center

استانبول/ ترکیه

شروع از 274.000 $

شیشلی

کد: 1302

پروژه Nlogo

استانبول/ ترکیه

شروع از 640.000 لیر ترکیه

اسن یورت

کد: 1301

دیوار استانبول

پروژه آسیایی چهار

استانبول/ ترکیه

شروع از 824.000 لیر ترکیه

کادی کوی

کد: 1308

دیوار استانبول

پروژه آسیایی سه

استانبول/ ترکیه

شروع از 1.000.000 لیر ترکیه

عمرانیه

کد: 1307

دیوار استانبول

پروژه آسیایی دو

استانبول/ ترکیه

شروع از 824.000 لیر ترکیه

کادی کوی

کد: 1306

دیوار استانبول

پروژه آسیایی یک

استانبول/ ترکیه

شروع از 640.000 لیر ترکیه

مال تپه

کد: 1305

دیوار استانبول

پروژه اروپایی چهار

استانبول/ ترکیه

شروع از 824.000 لیر ترکیه

باکر کوی

کد: 1312

دیوار استانبول

پروژه اروپایی سه

استانبول/ ترکیه

شروع از1.000.000 لیر ترکیه

باشاک شهر

کد: 1311

دیوار استانبول

پروژه اروپایی دو

استانبول/ ترکیه

شروع از 824.000 لیر ترکیه

باکر کوی

کد: 1310

دیوار استانبول

پروژه اروپایی یک

استانبول/ ترکیه

شروع از 640.000 لیر ترکیه

اسن یورت

کد: 1309

دیوار استانبول

پروژه آسیایی چهار

استانبول/ ترکیه

شروع از 1.600.000 لیر ترکیه

قاضی‌کوی

کد: 1316

دیوار استانبول

پروژه آسیایی سه

استانبول/ ترکیه

شروع از 1.466.667 لیر ترکیه

آتاشهر 

کد: 1315

دیوار استانبول

پروژه آسیایی دو

استانبول/ ترکیه

شروع از 1.000.374 لیر ترکیه

کارتال

کد: 1314

دیوار استانبول

پروژه آسیایی یک

استانبول/ ترکیه

شروع از 138.000 $

کادی کوی

کد: 1313

دیوار استانبول

پروژه اروپایی چهار

استانبول/ ترکیه

شروع از824,000لیر ترکیه

باکر کوی

کد: 1316

دیوار استانبول

پروژه اروپایی سه

استانبول/ ترکیه

شروع از1,000,000 لیر ترکیه

باشاک شهر

کد: 1315

دیوار استانبول

پروژه اروپایی دو

استانبول/ ترکیه

شروع از 450.000 $

 

کد: 1314

دیوار استانبول

پروژه آسیایی پنج

استانبول/ ترکیه

شروع از 179.056 $

کادی کوی

کد: 1313

فروش ویژه با شرایط اقساط

اقساطی با قیمت مناسب

استانبول/ ترکیه

شروع از457,000 لیر ترکیه

کد: 1404

مجتمع آوانگارد استانبول

استانبول/ ترکیه

شروع از760,000 لیر ترکیه

مرکز شهر

کد: 1403

پروژه N استانبول

استانبول/ ترکیه

299,000لیر ترکیه

کد: 1402

مجتمع Batışehir

استانبول/ ترکیه

شروع از510,000لیر ترکیه

اتوبان اصلی TEM

کد: 1401

املاک تجاری (خریدوفروش/ اجاره)

آپارتمان های FIRUZE استانبول

استانبول/ ترکیه

شروع از750,000لیر ترکیه

مرکز شهر

کد: 1504

آپارتمان های FIRUZE استانبول

استانبول/ ترکیه

شروع از750,000لیر ترکیه

مرکز شهر

کد: 1503

آپارتمان های FIRUZE استانبول

استانبول/ ترکیه

شروع از750,000لیر ترکیه

مرکز شهر

کد: 1502

آپارتمان های FIRUZE استانبول

استانبول/ ترکیه

شروع از750,000لیر ترکیه

مرکز شهر

کد: 1501

0 / 5. 0

مشاوره حقوقی آنلاین