گواهی انحصار وراثت

آیا تاکنون برای امور راجع به ارث و انحصار وراثت به وکیل مراجعه کرده اید ؟

ما در اینجا پس از ارائه تعاریفی درخصوص باب ارث و همچنین نحوه انجام انحصار وراثت و دلایل آن اشاره ای خواهیم کرد و برای روشن شدن حقوق قانونی شما از وکلای ما در ارتباط باشید تا روش صحیح ، در اخذ مطالبات قانونی شما را تسهیل و تبیین نمایند .

در ابتدا تعریفی از ارث و موجبات ارث را با استناد به ماده 861 از قانون مدنی که اعلام می دارد موجبات ارث به دو صورت نسبی وسببی است و در همین راستا و براساس طبقه بندی وارثان و امتیازات آنها نسبت به اموال متوفی ، رسیدگی و تعیین تکلیف اموال هرکس پس از فوت ، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مراجع قانونی و با رعایت تشریفات لازمه مقید در قانون را انحصار وراثت می گویند و رای صادر شده را “گواهی انحصار وراثت” می نامند . با توجه به این که ورثه بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند ، ابتدا لازم است ورثه بودنشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد ، یعنی مصداق این موضوع ضرب المثل قدیمی است که می گویند: اول برادری تو ثابت کن بعد ادای ارث بکن . لذا در این خصوص دادگاه ، پس از رسیدگی و اخذ استشهادیه و بررسی مدارک تقدیمی ، گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار می گیرد. در واقع انحصار وراثت عبارت از معلوم شدن تعداد ورثه متوفی توسط مراجع ذیصلاح قضایی است .

بنابراین پس از فوت متوفی موضوع توسط اداره ثبت احوال در رایانه ثبت گردیده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهی فوت متوفی  صادر می گردد سپس موضوع توسط یکی از ورثه با دفاتر خدمات قضایی مراجعه و تنظیم دادخواست و ارجاع موضوع به مرجع قضایی بنام شورای حل اختلاف محل متوفی و تکمیل فرم مخصوص انحصار وراثتکه در آن اسامی کلیه افرادی که از متوفی ارث می‌برند را با ذکر مشخصات کامل و نسبت آنها با مرحوم یا مرحومه در فرم قید می‌کنند و مدارک و مستندات خود را از جمله گواهی فوت متوفی ، شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی) متوفی و کلیه ورثه زنده در زمان فوق متوفی و نیز فرم مخصوص استشهادیه محلی (شهادت افرادی که از فوت متوفی و تقاضای وراث مطلع هستند ) را پیوست می‌نماید و شهود را به یکی از دفاتر اسناد رسمی برده تا آنها با گواهی امضا، وراث را تأیید نمایند . بعد از تکمیل فرآیند این مدارک و ارائه آن به شورای حل اختلاف ، یکی از ورثه متقاضی ، فهرست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی منطقه محل سکونت فرد متوفی ارائه داده تا گواهی مالیات بر ارث صادر شود . دادگاه نیز پس از بررسی اسناد و مدارک، دستور چاپ یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کشور را با هزینه متقاضی صادر کرده تا در مدت یک ماه اگر فردی اعتراض و یا ادعایی در خصوص پرونده  مطروحه و اموال متوفی داشته باشد ، به دادگاه مراجعه کند تا حقی از کسی ضایع نشود و پس از گذشت این مدت اگر کسی ادعایی نداشته باشد ، قاضی به استناد دلایل و مستندات پرونده ، اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت نموده و  سهم‌الارث وراث را براساس نسبت آنها با متوفی صادر خواهد کرد .

لازم است مطلع باشید که اشخاص ذینفع در ترکه ، غیر از ورثه می توانند به شرح ذیل باشند :

 1. طلبکار و یا طلبکاران متوفی، به منظور تشخیص رسمی وراث برای گرفتن سهم ایشان از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار می‌گیرد .
 2. وصی در مواردی که تعیین ورثه برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است .
 3. موصی‌له به خاطر حقی که نسبت به موصی به پیدا می‌کند ، این موضوع در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است .
 4. شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می‌گردد می‌تواند درخواست انحصار وراثت بدهد. مثل کسی که مالی از ترکه را از ورثه خریداری کرده است .

ضمناً  برای صدور گواهی انحصار وراثت بایستی با بهمراه داشتن مدارک به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی مراجعه کرد . لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف محل فوت متوفی را ندارد . مدارک لازمه جهت صدور گواهی انحصار وراثت طی درخواست کتبی انحصار وراثت مشتمل بر نام، مشخصات کامل و اقامتگاه متقاضی، متوفی و همه ورثه و نسبت هر یک از ورثه با متوفی باید به همراه مدارک زیر به شورای حل اختلاف ارائه می گردد :

 • گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال
 • کپی شناسنامه کلیه وراث
 • کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی
 • فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده
 • گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی. در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نخواهد بود .
 • همچنین در مورد رسیدگی به دعاوی درباره احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، زرتشتی، کلیمی یا مسیحی در هر مورد بر اساس قواعد همان کیش و آیین انجام می شود . بنابراین در صورتی که متوفی از اقلیت های مذهبی باشد نظر مرجع مذهبی مربوطه درباره تقسیم ماترک باید همراه درخواست ارائه گردد.

لازم است بدانید وکلای مجرب ما در این امر پرونده های متعددی داشته و با رضایتمندی مطلق از موکلین ، امور محوله وکالتی را انجام داده اند .

پس شما نیز در این راستا و حفظ حقوق خویش با وکلای متخصص ما تماس بگیرید.

تقسیم ترکه

آیا تاکنون دعوی درخصوص تقسیم ترکه مطرح کرده اید ؟

ما در این بخش پس از انجام انحصار وراثت و تعیین ورثه متوفی ، اشاره ای به تقسیم ترکه خواهیم نمود . لذا در این راستا برای اجرا عادلانه حقوق شما ، با وکلای ما در ارتباط باشید تا خللی در اخذ حقوق معینه شما بوجود نیاید.

لذا می توان گفت پس از فوت یک شخص،‌ باید دیون او پرداخت شود . بعد از پرداخت این دیون آنچه که از اموال او به جا می‌ماند ،‌ ترکه خالص است . این ترکه متعلق به وارثین متوفی بوده و باید بر طبق قانون و به شکل صحیح و عادلانه طبق قانون ، بین وراث تقسیم گردد .

ما در ابتدا تعریفی از ترکه را بازگو کرده تا مطالب برای شما روشن شود .

ترکه در لغت به معنی اموالی است که یک فرد پس از فوت خود به جا می‌گذارد.  در اصلاح حقوقی ترکه به اموال و حقوقی گفته می‌شود که از متوفی باقی می‌ماند . ترکه باقیمانده مانند یک مال مشاع است و تمام وارثین دارای حق مالکیت هستند . به عبارت دیگر یک نوع شراکت اجباری وجود دارد . ورثه برای اینکه بتوانند سهم خود را از این مال مشترک جدا کنند ، ابتدا باید بدهی و دیون متوفی را از این ترکه خارج کنند و بعد از آن، آنچه را که باقی ماند میان خود تقسیم کنند.

نکته بسیار مهم این مطلب آن است که نه تنها اموال منقول و غیر منقول ،‌ بلکه حقوق مالی هم جز ترکه محسوب می‌شوند و به طور کلی ترکه شامل : دارایی مثبت مانند اموال و حقوق و دارایی منفی مانند بدهی‌ها است . در مورد حقوق مالی که جز ترکه محسوب می‌شوند می‌توان به حق خیار ، حق رد و اجازه عقد فضولی در زمانی‌که مالک قبل از رد یا اجازه فوت کند و یا حق رهن مرتهن بر عین مرهونه نیز اشاره کرد . پس در تقسیم ترکه صرفا وجود اموال منقول و غیر منقول نیست ، پس تعهدات و اختیاراتی نیز برای ورثه ایجاد می گردد و با این حق نیز می توانند در مورد عقودی که متوفی انجام شده را در جهت تحقق آنها و یا ابطال آنها نیز تصمیم گیری براساس قوانین حاکم نمایند .

سئوالاتی که اکثر مردم در این موضوع با آن درگیر هستند و ابهاماتی را برایشان ایجاد می کند ، درخصوص درخواست تقسیم ترکه و دستور فروش می باشد :

اگر در موضوعی چند نفر وارث وجود داشته باشد و‌ هر یک از ورثه می‌تواند به دادگاه درخواست بدهد و سهم خود را مطالبه کنند . علاوه بر این موضوع اگر یکی از ورثه ها محجور بوده و‌ ولی و یا قیم او می‌تواند برای تقسیم ترکه از جانب او درخواست نماید . در برخی موارد اموال ترکه قابل تقسیم نبوده و در چنین شرایطی باید برای فروش مال مشاع درخواست گردد و در صورتی که افراد همگی بر سر موضوع توافق داشته باشند این امر به راحتی تحقق یافته ولی اگر میان ورثه توافق نباشد به حکم قانون این کار انجام خواهد شد .

همان طوری که قبلا گفته شده ، برای تقسیم ترکه ابتدا باید انحصار وراثت صورت بگیرد . برای حفظ اموال و از بین نرفتن آن باید این اموال مهر و موم شود. ماترک به طور کامل توسط دادگاه تحریر و ثبت می‌شود و بعد از پرداخت دیون و تعیین و تکلیف قانونی ترکه می‌توانند نسبت به ماترک اقدام کنند . ورثه ممکن است ترکه را قبول یا رد کنند ، به عبارت دیگر آنها ممکن است ترکه را به طور کامل با پرداخت بدهی‌ها به عهده بگیرند و یا ترکه را رد کنند و عهده‌‌دار بدهی‌های متوفی نشوند . همچنین در مورد مال مشاع را می‌توان گفت به افراز،‌ به تعدیل و به رد تقسیم کرد .

لذا درحالت اول از مال مشاع به هر فرد شریک به اندازه سهم او داده می‌شود و در حالت دوم با قیمت‌گذاری مال مشاع تقسیم انجام می‌شود و ممکن است معادل سهم افراد به آنها داده نشود و اگر امکان تقسیم به افراز وجود نداشت،‌ تقسیم به تعدیل انجام می‌شود و اگر امکان تقسیم به تعدیل نباشد ، تقسیم به رد صورت می‌گیرد . اگر هیچ کدام امکان‌پذیر نباشد ،‌ مال مشاع فروخته خواهد شد .

برای اینکه در این موارد بیشتر مطلع شویم که آیا  قانون افراز و فروش ملک مشاع به چه صورت می باشد؟

بنابراین در پاسخ به این نمونه سئوالات ، با وکلای مجرب و متعهد ما در تماس باشید.

لازم است مطلع شویم برای انجام درخواست تقسیم ترکه چه مدارکی لازم است ؟

وراث می‌توانند با توافق ترکه را بین خود تقسیم کنند. اما اگر با هم اختلاف داشتند و یا یکی از آن‌ها محجور بود حتماً باید تقسیم ترکه از سوی دادگاه انجام شود.

مدارک لازم برای تقسیم ترکه به شرح زیر می باشد:

 1. درخواست به همراه مشخصات درخواست‌‌دهنده
 2. گواهی انحصار وراثت
 3. صورت اموال در صورت عدم تحریر

بنابراین برای اطمینان بیشتر بهتر است شخص درخواست‌دهنده ، ابتدا برای تحریر ترکه درخواست بدهد و پس از آن برای تقسیم ترکه درخواست کند.

سئوالی که برای شما پیش می آید ، این است که تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث چه تفاوتی با هم دارند ؟

از آنجائی که قبلا به آن اشاره کردیم که ترکه در لغت با سهم‌الارث تفاوت دارد. ماترک (ترکه) مالی است که پس از فوت متوفی از او به جا می‌ماند و شامل دارایی مثبت و حقوق او و دارایی منفی یا بدهی‌های او است. اما سهم‌الارث سهمی است که ورثه از اموال متوفی بدست می‌آورند. دادگاه صالح برای درخواست سهم‌الارث دادگاه آخرین محل اقامت دائمی ‌متوفی می باشد ولی درصورتی که محل اقامت متوفی معلوم نباشد، دادگاه آخرین محل سکونت او دادگاه صالح است و اگر در ایران زندگی نکرده باشد دادگاهی است که مال غیر منقول متوفی در حوزه آن قرار دارد.

بطور متوسط زمان برای اقدام جهت تقسیم ترکه با توجه به شرایط کنونی ، چندین ماه طول می‌کشد و دراین خصوص تعیین زمان معین به طور دقیق امکان‌پذیر نمی باشد. لیکن اصولاً از زمان صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان تقسیم ترکه و مطالبه‌ سهم الارث از طریق دادگاه ، با تکمیل مدارک و استعلامات و رعایت تشریفات قانونی برای انجام دادرسی حدود 6 الی 8 ماه به طول می انجامد و پس از تعیین هزینه دادرسی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مواردی که برای تقسیم ترکه حالتی ایجاد گردد که نتوان مال را تقسیم کرد و مال مشاع باشد ،می بایست دادگاه دستور فروش این مال را صادر کرده و بعد از صدور دستور ، ترکه به مزایده عمومی گذاشته شده و سهم ورثه به طور جداگانه در صندوق دادگستری واریز می‌گردد. حال برای رعایت این تشریفات قانونی ، با کمی تامل می توان گفت حضور وکیل در کنار شما و برای جلوگیری از تضییع حقوق لازمه، امری است ضروری و داشتن یکی از وکلای مجرب ما در انجام این امور ، تسهیل و عملی می نماید.

پس با وکلای وکیلیو در ارتباط باشید .

مسائل حقوقی شما با راهکارهای وکلای مجرب و منتخب وکیلیو  به عرصه تحقق و پویایی می رسد

روند رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شما با وکلای قانونمند وکیلیو تسهیل می گردد

مطالبه سهم الارث

امروزه بدلیل افزایش بی رویه مرگ و میر ناگهانی ناشی از بیماری های مزمن همچون کرونا و نیز فوت انسان ها براثر موضعات مبتلابه از همین نوع بیماری ها و تصادفات رانندگی و بطور کلی عدم تصمیم گیری صحیح افراد نسبت به اموال باقیمانده از خود و به تبع آن اختلافات فکری و عقیده ای در تقسیم اموال متوفی و مطالبه سهم الارث برای هریک از ورثه اتفاق می افتد . لذا شایسته است که در این خصوص با انتخاب وکیل باتجربه و متخصص در زمینه امور حقوقی خویش مشاوره و خدمات وکالتی خود را به وکلای منتخب واگذار نمایید . بنابراین در مطالبه سهم الارث اموال به جا مانده از متوفی اعم از منقول و غیرمنقول می تواند از سوی ورثه مورد مطالبه قرار گیرد و این اموال بین ورثه مشاع است و ممکن است آنها بخواهند سهم خود را به طور مفروز مشخص و جدا نمایند . لذا در این حالت که تقسیم شرکت ، چه به صورت شرکت حقوقی، شرکت مدنی و شرکت قهری می باشد . بایستی تمامی شرکا طرف دعوا قرار گیرند ، چرا که هر نوع اقدام و تصمیم در مورد ترکه ، ناگریز مؤثر در حقوق سایر اصحاب دعوی و ورثه خواهد بود . چنانچه در خلل رسیدگی به دعوی ، یکی از ورثه فوت کرده و یا محجور شود ، به همین دلیل و به خاطر تأثیر مستقیم دادرسی نسبت به سایر ورثه ، بایستی مطابق ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادرسی متوقف گردیده و هریک از ورثه می توانند جداگانه درخواست تقسیم سهم خود را بنمایند .مطابق ماده 300 از قانون امور حسبی ، چنانچه بین وراث محجور یا غایبی باشد ، ولی محجور و امین غایب می توانند این درخواست را مطرح نماید و همچنین درخواست تقسیم موصی به از موصی له و وصی نیز پذیرفته خواهد شد . لذا در رسیدگی به درخواست تقسیم ابتدا دادگاه به توافقات احتمالی ورثه توجه می نماید و در صورتیکه برای تقسیم بین ورثه توافقی حاصل شود بایستی به صورت مکتوب و طی صورتجلسه ای نوشته می شود و به امضای همگی ورثه می رسد. لیکن در صورت عدم توافق در این زمینه با دستور دادگاه ، به کارشناس مربوطه ارجاع می گردد .براساس ماده 315 از قانون امور حسبی که اشاره داشته کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد . بر همین اساس ملاک ارزیابی اموال ، بهای روز ارزیابی می شود و تقسیم طوری بعمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال ، سهمی معین گردد . چنانچه تقسیم در بعضی اموال نیازمند ضمیمه کردن پول به اموال باشد و برای تعدیل این کار صورت می گیرد . پس از آنکه سهم مشخص گردید برای تعلق آن به ورثه توافق می شود ، ولی اگر پس از تصمیم و تحویل ورثه به تعیین حصه تراضی نکند دادگاه اقدام به قرعه کشی سهام می کند که در موضوع مستند به ماده 319 از قانون حسبی می باشد که صورتمجلس تقسیم و تعیین حصه توسط دادگاه تنظیم و به امضا یا مهر صاحبانشان و امضای دادرس مربوطه می رسد و این صورت جلسه در دفتر دادگاه مربوطه باقی می ماند .
لازم است بدانیم اگر مال (که اکثرا اموال غیرمنقول است) قابل تقسیم و تعدیل نباشد ، فروخته شده و بهای آن بین ورثه تقسیم می گردد و ماترک تنها شامل اموال غیرمنقول بوده و تقاضای فروش را بعنوان خواسته مطرح کرد و دراینجا نکته مهمی وجود دارد که براساس ماده 324 از قانون امور حسبی ، تصمیم دادگاه در خصوص تقسیم ، تعدیل حکم شناخته می شود و علاوه بر ابلاغ به صاحبان سهام مطابق قوانین قابل اعتراض ، پژوهش و فرجام است و دادگاه صالح برای تقسیم ترکه و تحصیل تصدیق گواهی انحصاروراثت ، دادگاه محل آخرین اقامتگاه دائمی متوفی است با توجه به مقررات جاری تحصیل گواهی تصدیق انحصار وراثت در شورای حل اختلاف صورت می گیرد و چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود و اگر در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در آن واقع است در غیر این صورت دادگاهی که مال منقول در آن واقع است و صورت نبود ، دادگاه محل اقامت هر یک از ورثه صالح به رسیدگی می باشد . اما اگر ترکه ، تقسیم شده باشد دادگاه صالح به رسیدگی محل اقامت خوانده خواهد بود که در این راستا تطبیق قوانین امور حسبی و آئین دادرسی مدنی وجود دارد .
بنابراین همه افراد جامعه در راستای تحقق حقوق حقه خویش می بایست از وکلای متخصص و مجرب در امور وکالتی خود استفاد ه کنند و لازم است بدانید وکلای وکیل یو با چندین سال تجربه و پشتکار بالا و معلومات ارزنده حقوقی ، می توانند در این مسیر شما را یاری کنند .

پس با وکلای وکیلیو در ارتباط باشید .

مسائل حقوقی شما با راهکارهای وکلای مجرب و منتخب وکیلیو  به عرصه تحقق و پویایی می رسد

روند رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شما با وکلای قانونمند وکیلیو تسهیل می گردد.

وصیت

از آنجایی که برابر احکام شرعی و قانون مدنی آمده است که هر کس در زمان حیات خویش می بایست وصیت نامه را جهت تبیین اموال و دیون خویش بعد از فوتش را مشخص  نوشته و در جهت رفع ابهامات موضوعی از این دست نوشته و یا سند به عنوان وصیت نامه وی برای امور مالی و غیرمالی ایشان بعد از مرگش استفاده کنند . لذا  سفارش کردن به امری و یا وصیت کردن به معنای آن است که یک فرد تکلیف امور مالی و غیر مالی خود را برای بعد از فوت خود معلوم و مشخص کند تا بازماندگان او دچار مشکلاتی در این خصوص نشده و در عین حال امور متوفی سامان یافته و حتی ترتیب پرداخت بدهی های او داده شود .

بنابراین امروزه بخش زیادی از اختلافات در دادگاهها امور مربوط به صحت وصیت و عدم صحت وصیت بوده و یا وصیت بیش از میزان مقرر در قانون و ارث متوفی می باشد . لذا آشنایی با این مقررات قانونی مربوط به آن امری مهم  در جهت تحقق حقوق وصیت کننده و به تبع آن ذینفعان است . وصیت به طور کلی بر دو قسمت ، تملیکی و عهدی تقسیم می شود.

منظور از وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند . اما در قسم  دوم وصیت قید شده است که وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید .

وصیت کننده موصی ، کسی که وصیت به نفع او شده است موصی له ، مورد وصیت را موصی به ، و کسی که بموجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود را وصی نامیده می شود . پس در وصیت سه رکن داریم :

رکن اول موصی است ، موصی به کسی گفته می شود که عمل وصیت را انجام می دهد . رکن دوم وصیت ، موصی له است ، موصی له به کسی گفته می شود که به نفع او وصیتی شده است و  رکن سوم وصیت نیز موصی به می باشد که به مال مورد وصیت گفته می شود .

امروزه یکی از مباحث بسیار مهمی که در خصوص وصیت می توان به آن اشاره کرد این است که یک فرد تا چه میزان از اموالش را می تواند وصیت نماید . پاسخ به این نوع سوال از آن جهت مهم و اساسی است که در فقه و قانون میزانی برای صحیح بودن وصیت میزان خاص و  مشخصی تعیین شده است . به طوری که یک فرد تنها تا میزان یک سوم یا ثلث اموالش را می تواند قبل از فوتش وصیت کند . اگر میزان وصیت بیش از آن باشد ، ورثه متوفی حق آن را دارند که مقدار مازاد بر یک سوم را پذیرفته و به آن عمل کنند و یا نپذیرند  . به این صورت که در صورتی که شخص 60  میلیون تومان دارایی داشته و به میزان 30 میلیون تومان از آن را به دیگری وصیت کرده است ، لذا تا میزان یک سوم آن یعنی 20 میلیون تومان قابل اجرا و نافذ می باشد و نسبت به مقدار مازاد بر یک سوم یعنی 40 میلیون تومان را ورثه متوفی باید قبول کنند تا برابر وصیت نامه موصی عمل کنند .

لیکن وصیت نامه براساس قانون امورحسبى به سه نوع بوده که به شرح ذیل تعاریفی برای آنها قید شده است:

 1. وصیت نامه رسمى
 2. وصیت نامه خودنوشت
 3. وصیت نامه سرى

وصیت نامه خودنوشت، وصیتى است که وصیت کننده به خط خود مى‌نویسد و بدین اعتبار وصیتنامه مزبور را خودنوشت نامیده‌اند. به دستور ماده 287 قانون امور حسبى (وصیتنامه) خودنوشت در صورتى معتبر است که تمام آن به خط وصیت کننده نوشته شده و داراى تاریخ روز، ماه و سال به خط وصیت کننده بوده و به امضاى او رسیده باشد. فرقى نمى‌کند که خط وصیت نامه فارسى باشد یا لاتینى یا خط ژاپنى یا چینى و امثال آن و به هر زبانى که باشد، امضاى وصیت کننده در وصیتنامه ممکن است قبل از تاریخ یا بعد از تاریخ نوشته شود.

وصیت نامه رسمى تربیت تنظیم و اعتبار آن به طورى است که براى اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر شده است مى‌باشد و از نظر رسمیت و اعتبار آن از 2 نوع دیگر بالاتر و بهتر مى‌باشد و اگر کسى وصیت خود را به طور رسمى تنظیم نماید دیگر هیچ خدشه‌اى به آن وارد نمى‌باشد و هیچ کدام از ورثه بعد از فوت وصیت کننده نمى‌تواند ایرادى به آن وارد نماید.

وصیت نامه سرى ممکن است به خط وصیت کننده و یا به خط دیگرى باشد ولى در هر صورت باید به امضاى وصیت کننده برسد و به ترتیبى که براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه وصیت کننده یا محل دیگرى که در آئین نامه وزارت دادگسترى تعیین مى‌گردد، امانت گذارده مى‌شود. طبق قانون امور حسبى کسى که سواد نداشته باشد نمى‌تواند به طور سرى وصیت نماید. بنابراین وصیت کردن یک اثرى است که از نظر دین مبین اسلام بسیار زیاد توصیه شده است و هر فرد مسلمان باید قبل از مرگ خود وصیت نامه داشته باشد تا ورثه آن بعد از فوت وى بتوانند اموال او را در مسیرى که خود معین کرده استفاده نمایند و از معصومین روایت است که نوشتن وصیتنامه باعث افزایش طول عمر مى‌گردد .

بنابراین در موضوعات از این قبیل وصیت که مستقیم به اموال متوفی ارتباط داشته ، در اکثر موارد اختلافاتی بین ذینفعان بوجود می آید و جهت رفع ابهامات وصیت نامه و رفع مشکلات حقوقی خویش ، با وکلای وکیلیو در ارتباط بوده و مشاوره های موثری را اخذ نمایید .

0 / 5. 0

مشاوره حقوقی آنلاین