اعتبار و ارزش انواع پاسپورت

اعتبار وارزش انواع پاسپورت ها وکارت های ترکیه

ارزش واعتبار پاسپورت ترکیه از لحاظ رتبه بندی نسبت به کشورهای دیگر دررتبه 52 قرارداد و از جمله پاسپورت های ارزشمند هنلی است زیرا با پاسپورت ترکیه بدون ویزا می شود به 105 کشور دنیا سفر کرد. پاسپورت ترکیه یکی از گرانقدر ترین پاسپورت ها در بین کشور های مختلف است.

زیرا اخذ پاسپورت در این کشورمراحل اسانتری دارد ولی قطعا هزینه های آن بالاتر است. با اخذ پاسپورت ترکیه هیچ مانع ومحدودیتی جهت ورود به کشور های دیگر ندارد و این امر یکی دیگر از دلایل اعتبار داشتن پاسپورت ترکیه است.

یکی دیگر از مواردی که ارزش واعتبار پاسپورت ترکیه را بالا می برد این است که کشورهایی که نیاز به ویزا دارند برای دارندگان پاسپورت ترکیه ، ویزای فوری ایجاد کرده حتی اگر فرد در فرودگاه باشد ، ویزای فوری برای او صادر می گردد.

 

شما با داشتن پاسپورت ترکیه حق شهروندی این کشوررا دریافت خواهید کرد سفر به 105کشور بدون دردسر ویزا وگذر نامه ، برخواردی از حق بازنشستگی که برای شهروندان ترکیه ای در نظر گرفته شده است ، برخورداری از تحصیلات رایگان در بیشتر مراکز آموزشی این کشور ، امکان داشتن دو تابعیت  به صورت همزمان ، اعتبار 10ساله ی این پاسپورت و دردسرهایی بایت ارزش پاسپورت ترکیه است که به صورت کم و ناچیز است.

پاسپورت وکارت های ترکیه در رده بندی ها ورنگ های مختلف قرار دارد ومیزان ارزش هر یک به طور مجزا می باشد.

انواع پاسپورت های ترکیه به قرار ذیل است:

پاسپورت معمولی: 

هر شهروند ترکیه می تواند دارای این پاسپورت باشد جز اتباع خارجی که با رعایت نکات ودر نظر گرفتن مراحل اخذ پاسپورت ترکیه از گرفتن این پاسپورت مانعیتی ندارد.

پاسپورت سبز یا خاص:

این نوع پاسبورت برای بازرسان وماموران رده بالای دولتی است واین اشخاص علاوه بر کشورهایی که بدون ویزا هست می توانند با پاسپورت معمولی به کشور های دیگر مانند اندونوزی ، اسپانیا وفیلیپین و…… سفر کنند.

پاسپورت خاکستری یا سرویس:

این پاسپورت یک رده از پاسپورت خاص  پایین‌تر است و برای کارمندان رده پایین‌تر وروزنامه نگاران وافرادی که به شکلی تحت نظارت دولت فعالیت می کنند را شامل می شود.

پاسپورت مشکی یا دیپلماتیک:

این پاسپورت برای سفیران ترکیه که در کشورهای خارجی برای دولت کار می کنند درنظر گرفته شده است.

انواع کارت های کشور ترکیه که برای اساس رنگ طبقه‌بندی می شوند: 

کارت صورتی

رایج ترین نوع کارت در ترکیه است که برای اقامتهای توریستی ، اقامت خانواده واقامت از طریق خرید ملک  واقامت دانشجویی که این کارت تا پایان مهلت تحصیل اعتبار دارد ، صادر می گردد و مدت آن 1 یا 2 سال است که در این نوع کارت ها اجازه اقامت جهت کار وجود ندارد.

کارت آبی:

 به معنای اقامت کاری درخواست دهندهکار می باشد که درخواست کار خود را یا از طریق کار فرما یا از طریق ثبت شرکت و پرداخت بیمه 5 نیروی کار ترک است صادر می کند. با این نوع کارت واین نوع اقامت شما از بیمه بازنشستگی دولتی ، بیمه سلامتی چه برای خود وچه برای خانواده خود برخوردار خواهد شد ، در صورت امتداد بیمه به مدت 5 سال ، امکان در خواست شهروندی از سمت فرد به دولت ترکیه وجود دارد .

کارت فیروزه ای:

 کارتی است که از طرف دولت برای ورزشکاران ، دانشمندان ومخترعان ومکتشفان وغیره …. که دولت تشخیص می دهد برای این کشور مفید وسودمند هستند صادر می شود ، در واقع این کارت به نوعی اقامت دائم ترکیه محسوب می گردد.

کارت سفید:

این کارت برای اشخاصی که تحت حفاظت دولت یا پناهنده هستند صادر می شود، از آنجایی که ترکیه کشور پناهنده پذیر نیست وفقط محل عبور ومرور آنها می باشد، این کارت مزایایی برای دارنده کارت ندارد.

تعدادی از کشورهای دنیا مانند استرالیا برای شهروندان ترکیه ویزای انلاین صادر کرده ونیاز به مراجعه به سفارت نخواهید داشت زیرا ترکیه کشوری توریستی است وهر ساله دامنه ی رابطه ی آن با کشور های دیگر که بدون ویزا می شود به آن ها سفر کرد بیشتر می شود.

0 / 5. 0

مشاوره حقوقی آنلاین