اخذ پاسپورت ترکیه از طریق خرید ملک : اخذ پاسپورت ترکیه ازطریق خرید ملک و حفظ حقوق شهروندی و اقامت درترکیه به وسیله خرید ملک یا املاکی با حداقل ارزش 250 هزار دلار به صورت نقدی و  یکجا است و به صورت اقساطی نمی شود خریدار ی کرد زیرا دولت ترکیه این را خلاف قوانین…