مجموعه قوانین و مقرراتی که ناظر به تنظیم روابط خانواده است حقوق خانواده را تشکیل می دهد.

حقوق خانواده اصولا روابطی مثل ازدواج، طلاق، نفقه و مسائل مالی مربوط به آن‌ها را پوشش می دهد.

طلاق

در بیشتر اوقات اختلافات خانوادگی در شرایط کنونی و دعاوی راجع به اختلاف بین زن و شوهر پیش می آید و با وساطت بزرگان در حل و فصل این نوع اختلافات به سرانجام نمی رسد. بنابراین طرفین یا به توافق در خصوص حقوق خویش و یا عدم توافق دعاوی را در راستای جدایی دعاوی مطرح می کنند. لذا در این مباحث داشتن وکیل حاذق برای حفظ حقوق شما و مطالبه آنها نیاز به وکلای مجربی دارند که در این سایت با تخصص وتجربه ما و استفاده از خدمات وکلای لایق وکیلیو می توانید کلیه حقوق خویش را مطالبه کنید.

اطلاعات بیشتر

طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟ ۱۲ شرط؛ حق طلاق زن.

طلاق توافقی، به‌ طلاق گفته می‌شود که زوجین، توانایی زندگی مشترک را نداشته باشند و تصمیم به جدایی بگیرند. در این نوع طلاق، زوجین راضی به طلاق و جدایی بوده و قصد دارند تا رابطه‌شان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اتمام برسانند.

نفقه

یکی از مشکلات مبتلابه در وضعیت اقتصادی کنونی بوجود آمده ، اختلافات ناشی از نفقه بوده که ریشه در درآمد زوج و تامین معیشت زندگی دارد . در ابتدا به تعاریف ریشه ای نفقه پرداخته تا آگاهی لازم برای مراجعین ایجاد گردد و ابهاماتی در نوع نفقه رفع شود . این امر لازمه داشتن وکیل مجرب و متخصص در تحقق اخذ حقوق و مشاوره مثبته از سوی وکلای وکیلیو می باشد .

اطلاعات بیشتر

دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:
۱- دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.
۲- تمکین کامل زوجه : در صورتی که زنی به صورت از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می گردد.

مهریه

مهریه چیست؟

مالی است که به هنگام عقد نکاح شرعا و عرفا و قانونا، ازطرف مرد به زن پرداخت می گردد و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می شود.
لذا مهریه از جمله حقوق مالی است که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد، مهریه یا مهر می باشد. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: “به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید “. همانگونه که از این ماده مشخص می شود، به محض اینکه عقدی میان طرفین واقع شد، زن مالک مهر می شود و هیچ چیز نمی تواند جلوی این مالکیت را بگیرد.
برای کسب اطلاعات قانونی و حقوقی خویش با وکلای مجرب ما تماس بگیرید تا با اخذ مشاوره و انجام امور وکالتی توسط وکیل منتخب خود، مسیری مطمئن در تحقق حقوق خود داشته باشید.

اطلاعات بیشتر

اجرت‌المثل

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت چیست و چگونه توسط زوجه قابل مطالبه هست ؟

در تعریف اجرت‌المثل باید گفت که زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعاً نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند. تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

اطلاعات بیشتر

قانون در صورت فوت شوهر، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که زوجه می‌تواند در صورت مطالبه ، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند.

حضانت فرزند

در تعریف حضانت مشخص شده که منظور نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد . مساله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها ازهم جدا می شوند، فقهای مشهور و به تبع آن قانون مدنی ایران اعلام داشته اند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است . مهمترین مساله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار می باشد ؛ به همین جهت در صورتی که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشند ، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود .

اطلاعات بیشتر

فرآیند ارث و انحصار وراثت

0 / 5. 0

مشاوره حقوقی آنلاین