الزام به تنظیم سند

امروزه با توجه به مشکلات اقتصادی و روند افزایشی قیمت ملک و خودرو ، اکثر اختلافاتی بین فروشندگان و خریداران در مبایعه نامه ها رخ می دهد . چراکه افراد پس از فروش اموال خود و بدلیل افزایش روزانه قیمتها در بازار مسکن و خودرو و نیز فروشندگان به لحاظ عدم تبدیل به احسن در فروش اموال خویش و دلیلی برای فسخ مبایعه نامه خود داشته باشند ، در انتقال سند به نام خریدار تعلل کرده و سعی در فسخ آن هستند . بنابراین مشکلاتی در این راستا همچون الزام به تنظیم سند رسمی رخ می دهد و همچنین در مبایعه نامه های پیش فروش واحد های آپارتمانی با عنایت به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری ، سازندگان و فروشندگان در این امر ناتوان بوده و در پی فسخ معامله هستند و خریداران نیز بدلیل پایین آمدن ارزش ریالی و عدم ناتوانی در خرید و یا پیش خرید ملک و یا واحد ، چاره ای جز ، تقاضای خواندگان یا همان فروشندگان به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند ندارند . لذا در بازار افزایشی کنونی ، اکثرا فروشندگان از ایفای تعهدات خویش امتناع نموده و سعی در فسخ مبایعه نامه را دارند.

اطلاعات بیشتر

خلع ید

از جمله دعاوی که در امور ملکی مرسوم هست و غالبا بدلیل عدم تراضی بین متصرف و مالک طرح دعوی می شود دعوی خلع ید می باشد .
لذا شما برای پیشبرد در اهداف حقوقی خویش می بایست با یکی از وکلای منتخب و با تجربه ما در اجرای امور حقوقی خود همراه بوده تا در احقاق حقوق شما سهیم باشیم .
دعوی خلع ید به لحاظ حقوقی ، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند.

اطلاعات بیشتر

تخلیه

دعوی که اکثرا بین موجر و مستاجر اتفاق می افتاده و از طرف موجر طرح دعوی می شودد دعوی تخلیه می باشد که مالک مال غیر منقول ، علیه شخصی که در گذشته با رضایت و اذن مالک در ملک وی تصرف داشته است ، اینک دعوای تخلیه ملک را مطرح می نماید . لذا دعوی تخلیه از مهم ترین مصادیق ، دعوی میان موجر و مستاجر است و زمانی رخ می دهد که مدت اجاره ی مستاجر به پایان رسیده و مستاجر از تخلیه ملک امتناع می ورزد . در این حالت موجر می تواند درخواست تخلیه ملک مورد اجاره را نماید . لذا با درخواست موجر ، مرجع رسیدگی کننده دستور فوری تخلیه را صادر می نماید . همچنین در خصوص تنظیم اظهارنامه در جهت تخلیه ملک ، باید اظهار داشت که برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نمی باشد و صرف انقضای مدت قرارداد اجاره برای این موضوع کفایت می کند.

اطلاعات بیشتر

افراز و تقسیم

آیاشما تاکنون امور ملکی و ثبتی خود را با وکلای مجرب ما در میان گذاشته اید ؟وکلای مجرب  وکیلیو می توانند شما را در این امور یاری کرده و همراه شما در احقاق حقوق شما باشند.

در ابتدا تعاریفی را در مورد افراز ، تقسیم و تفکیک اشاره کرده و سپس به نحوه رسیدگی این امور و تفاوت های آنها اشاره خواهیم کرد. چنانچه نکات قابل ابهامی برای شما ایجاد گردد می توانید با وکلای ما تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر

تعریف افراز:

افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا به تعبیری دیگر افراز عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان .

تعریف تقسیم:

تقسیم اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن. مثلا هرگاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل اموال منقول وغیر منقول می شود ولی در این موارد اصطلاح تقسیم ترکه بکار برده می شود نه افراز یا تقسیم

فرآیند ارث و انحصار وراثت

0 / 5. 0

مشاوره حقوقی آنلاین