آگوست 14, 2021

تفاوت های فرهنگی ایران و ترکیه

به طور کلی کشور ترکیه مشابهت های زیادی با کشور ایران دارد و می‌توان گفت که بین این دو کشور تفاوت چندانی از لحاظ فرهنگی وجود […]
آگوست 14, 2021

اعتقادات و خرافات مردم ترکیه و تفاوت آن با ایران

اعتقادات و خرافات مردم ترکیه و تفاوت آن با ایران و دیگر کشورها ریشه در افکار گذشتگان داشته که نسل به نسل منتقل گشته این باورهای […]
آگوست 11, 2021

تفاوت مراسم خواستگاری و ازدواج در ترکیه با ایران

تفاوت مراسم خواستگاری و ازدواج در ترکیه با ایران به این شکل است که ترکیه دارای رسم و رسوم های مخصوص به خود است همانند ایران […]
مشاوره حقوقی آنلاین