تنظیم اوراق قضایی

دادخواست

دادخواست محتوای متنی است برای ارائه به شورای حل اختلاف ،دادگاه بدوی ، دادگاه تجدید نظر و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی بدون شک مهمترین اقدام برای طرح دعوی و تشکیل هر پرونده حقوقی تنظیم دادخواست می باشد و در موارد عدیده ای مشاهده شده افراد با صرف وقت و هزینه زیاد صرفا به جهت عدم اشراف و آگاهی لازم در تنظیم دادخواست ، نتیجه پرونده را به طرف مقابل واگذار کرده و یا خواسته مورد نیاز شما را تنظیم نمی کند. لذا هر چند بهتر است تنظیم دادخواست را به وکلای دادگستری مجرب سپرده و یا لا اقل با افراد مطلع در این زمینه مشورت نمایید.

0 / 5. 0

مشاوره حقوقی آنلاین